Park Staszica w Częstochowie

Park Staszica w Częstochowie

Park Staszica panorama

Wycieczka interaktywna po Parku Staszica w Częstochowie

Park podjasnogórski, czasami nazywany parkiem jasnogórskim – dwa parki miejskie w Częstochowie, w dzielnicy Podjasnogórskiej – Park im. Stanisława Staszica oraz Park 3 Maja. Położone są one pomiędzy dzielnicą Śródmieście, a klasztorem na Jasnej Górze, który otaczają od strony wschodniej. Park ks. Stanisława Staszica utworzony został w 1826 roku na wschodnim stoku Jasnej Góry. Na obszarze parku można zetknąć się z secesyjnym Pawilonem Wystawowym Muzeum Częstochowskiego, zagrodą włościańską, drewnianą altaną oraz Obserwatorium Astronomicznym. Przestrzeń Parku urozmaicają dwa baseny połączone wąskim kanalikiem i ubarwione fontanną oraz wiele pomników, np. Rzeźba siedzącej dziewczyny. Wśród zieleni występują rzadkie gatunki drzew i krzewów, m.in. sosna czarna, jałowiec chiński, jesion pensylwański i daglezja zielona.

Czytaj więcej na Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_podjasnog%C3%B3rskie

Strona internetowa: http://www.zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/3685/994/park-im-staszica-w-czestochowie

Strona internetowa: http://www.staraczestochowa.pl/